Wygraj naszą książkę „Sekrety Rzeszowa”! Konkurs mikołajkowy

"Sekrety Rzeszowa"

„Sekrety Rzeszowa”

Chcesz zdobyć książkę „Sekrety Rzeszowa”, której jestem współautorką? Poznać tajemnice stolicy Podkarpacia i okolic, przeczytać o nietuzinkowych postaciach, niezwykłych miejscach oraz ważnych wydarzeniach? Możesz ją dostać na mikołajki ode mnie, pod warunkiem, że weźmiesz udział w konkursie. Szczegóły znajdują się poniżej w regulaminie. 

Zanim jednak przejdziemy do regulaminu, opowiem Wam o tym, co dzieje się wokół książki. A dzieje się sporo. Przede wszystkim dziękuję Wam za wiele ciepłych słów i gratulacji pod adresem „Sekretów Rzeszowa”, jak i faktu, że napisałam książkę (wspólnie z Alinką Bosak). Dzwoniło do mnie mnóstwo osób, niektórych nie słyszałam od lat!

„Sekrety Rzeszowa” – nasze spotkanie autorskie i wywiady

13 listopada miałyśmy pierwsze spotkanie autorskie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie – tutaj szczegółowa relacja.

Bez tytułu

Screen fotografii na stronie WiMPB

Spotkanie relacjonował portal Biznesistyl.pl, z którym współpracuję. Tutaj przeczytasz pełną relację.

screen

Dziękuję Anetko za profesjonalne prowadzenie spotkania, Natalio – za piękne czytanie fragmentów.

Udzielałyśmy również wywiadów dla Radia Via, Radia Rzeszów oraz Telewizji Rzeszów.


Dziękuję wydawnictwu Dom Wydawniczy Księży Młyn za świetną współpracę – panu Michałowi Kolińskiemu, szefowi wydawnictwa, oraz redaktorce pani Anecie Wieczorek. 


Wiele osób pyta o możliwość zakupu książki. Jest ona dostępna w największych księgarniach internetowych.

„Sekrety Rzeszowa” – gdzie kupisz naszą książkę:


Konkurs „Sekrety Rzeszowa” – regulamin:

1.Organizatorem i fundatorem Konkursu jest blog katarzynagrzebyk.pl,
2. Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony katarzynagrzebyk.pl
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18. roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu konkursu”.
5. Konkurs rozpocznie się 25.11.2019 r. poprzez publikację na blogu katarzynagrzebyk.pl postu konkursowego. Konkurs zakończy się 30.11.2019 r.
6. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 03.12.2019 r., poprzez informację umieszczoną w treści posta konkursowego na blogu katarzynagrzebyk.pl oraz na fanpage’u bloga.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do niego oznacza akceptację regulaminu.
II.PRZEBIEG KONKURSU:
a. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest pisemne udzielnie pod niniejszym postem, a także pod postem udostępnionym na Facebooku, odpowiedzi na pytanie „Dlaczego akurat Tobie powinnam sprezentować książkę „Sekrety Rzeszowa” – czego chciałbyś się dowiedzieć o tym mieście? 
b. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie kreatywności odpowiedzi, a także zgodności z treścią zadania konkursowego.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
a. akceptuje warunki Regulaminu Konkursu. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.
b. Wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonego zgłoszenia w celach marketingowych przez Organizatora Konkursu. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883);
c. Jest autorem/autorką przesłanych zgłoszeń.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
b. Szkody spowodowane przez treści zamieszczone przez uczestników w Serwisie.
c. Jakiekolwiek problemy związane z działaniem Serwisu Facebook.com.
2. Wszelkie roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z odpowiedzialności Organizatora. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
IV. NAGRODY
1.Autorzy 2 najciekawszych komentarzy otrzymają po jednym egzemplarzu mojej książki. 
2. Zwycięzca ma 3 dni na przekazanie danych do wysyłki nagrody. Przekazane dane nie będą nigdzie udostępnianie, a po przesłaniu nagrody zostaną wykasowane.
3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na inną osobę.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wzięcia udziału w konkursie lub w przypadku niedoręczenia Uczestnikowi nagrody spowodowanego niepodaniem lub błędnym podaniem przez Uczestnika danych adresowych. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Czekam na Wasze odpowiedzi:-)


EDYCJA, 2 grudnia:

Książkę wygrywają:

Sylwia Ścibor i Karol Wojewódka

Zwycięzców proszę o podanie adresu do wysyłki.

Katarzyna Grzebyk

Witaj! Mam na imię Katarzyna. Jestem logopedą, współautorką książki "Sekrety Rzeszowa" i dziennikarką. Aktywnie działam w Towarzystwie Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Chcesz poznać mnie lepiej? Zapraszam na stronę "O mnie".

You may also like...