Przyboś DZISIAJ! – Zobacz, co będzie się działo

Nieco ponad rok temu w luźnej rozmowie na zebraniu stowarzyszenia, w jakim działam, stwierdziłam, że powinniśmy uczcić w jakiś sposób pamięć o Julianie Przybosiu wybitnym poecie, jaki urodził się w Gwoźnicy (kilkanaście kilometrów od mojej wioski). Przez rok, nie mając praktycznie żadnego budżetu, pracowaliśmy nad organizacją cyklu wydarzeń. Nasz pomysł poparł Uniwersytet Rzeszowski, a także grono znanych osób: Wiesław Myśliwski, Urszula Kozioł, Eustachy Rylski, Sylwia Chutnik, Bogusław Kierc i córki poety: Wanda, Julia i Uta. „Przyboś DZISIAJ!” startuje we wtorek, 6 października! Trzymajcie kciuki za powodzenie, bo jak powszechnie wiadomo – na takie imprezy tłumy raczej nie ciągną:-) Jeśli macie ochotę, przyjeżdżajcie do Rzeszowa, Niebylca i Gwoźnicy. Wstęp wolny:-)
Od tego luźnego pomysłu minął rok. 
Zorganizowaliśmy II Ogólnopolski Konkurs Literacki „O niebylecki miecz” poświęcony Julianowi Przybosiowi – poczytacie o nim tutaj
A w dniach 6-8 października odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa na Uniwersytecie Rzeszowskim, wystawa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie oraz wyjątkowy recital poezji Juliana Przybosia w wykonaniu jego przyjaciela – aktora i reżysera Bogusława Kierca. Różne wydarzenia poświęcone Julianowi Przybosiowi były, są i będą organizowane w różnych miejscach w całej Polsce, m.in. w Poznaniu i Warszawie.
– Cieszę się niezmiernie, ze twórczość jego zostanie przypomniana i na nowo komentowana, a jej zasięg poszerzony. Zbyt długo była strawą poetycką dla garstki pasjonatów, których nie odstraszała etykietka trudności – powiedziała o naszej inicjatywie dr Julia Przyboś z USA, córka poety.
Publikuję tutaj pełny program wydarzeń:
„PRZYBOŚ DZISIAJ! – PROGRAM CYKLU WYDARZEŃ UPAMIĘTNIAJĄCYCH TWÓRCZOŚĆ JULIANA PRZYBOSIA W 45. ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI

I.   OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM
Uniwersytet Rzeszowski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Instytut Filologii Polskiej UR, Zakład Literatury Polskiej XX wieku

Program konferencji
„Przyboś dzisiaj” zorganizowanej z okazji 45. rocznicy śmierci Pisarza
pod patronatem Rektora UR i Wójta Gminy Niebylec
6-8 października 2015 r.
                   
6 października 2015 r.

Miejsce obrad: Zespół Szkół w Niebylcu im. ks. Jana Twardowskiego, Niebylec 11
9.00 – otwarcie uroczystości rocznicowych w Niebylcu   

Moderator obrad dr hab. prof. UR  Janusz Pasterski
10.00-10.20 prof. dr hab. Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski), Dzieło Juliana Przybosia w kontekście literatury małych ojczyzn
10.20-10.40 dr hab. prof. USz Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński), „Od zaoczu do przedgwieździa”. Autoportret przelotny
10.40-11.00 prof. dr hab. Dorota Walczak-Delanois (Université libre de Bruxelles), Belgijskie pasaże Juliana               
11.00-11.30 przerwa na kawę
11.30-11.50 prof. dr hab. Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński), Przybosiowskie dialogi z Mickiewiczem
11.50-12.10 dr Anna Spólna (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu), Obecny – nieobecny. Twórczość Juliana Przybosia w zreformowanej szkole średniej (w świetle estetyki recepcji)
12.10-12.40 dyskusja
13.00-14.00 obiad (dla prelegentów konferencji)
14.00-19.00 – wyjazd do Gwoźnicy (odwiedziny grobu Juliana Przybosia, zwiedzanie wzgórza Patria, kościoła pw. św. Antoniego z Padwy), Dom Wiejski – spotkanie z mieszkańcami   
               
7 października 2015 r.
Sala Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, budynek A0
 Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Stanisława Pigonia 1
               
Moderator obrad prof. dr hab. Bogusław Dopart
9.30-9.50 prof. dr hab. Jacek Brzozowski (Uniwersytet Łódzki), Czytając Mickiewicza po latach
9.50-10.10 prof. dr hab. Edward Balcerzan, Przekład z biografii na biografię. Majakowski Przybosia
10.10-10.30 prof. dr hab. Aleksander Fiut, „Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło”. Przyboś i Miłosz
10.30-10.50 dr Karol Maliszewski (Uniwersytet Wrocławski), Mistrz Przyboś, uczeń Jachimowicz
                   
10.50-11.20 przerwa kawowa
11.20-11.50 dr Tomasz Cieślak-Sokołowski (Uniwersytet Jagielloński), Czy Julian Przyboś jest awangardzistą?
11.50-12.10 dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski), Awangardyzm Przybosia: między autonomią
a heteronomią
12.10-12.30 mgr Karolina Górniak (Uniwersytet Jagielloński), Róże awangardowe. O trzech wierszach Juliana Przybosia, Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej
12.30-12.50 dr hab. prof. UAM Joanna Grądziel-Wójcik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przyboś i poetki. Inspiracje awangardowe we współczesnej poezji kobiet
12.50-13.20 dyskusja
        
Obrady popołudniowe

Sala Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, budynek A0
Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Stanisława Pigonia 1
       
Moderator obrad prof. dr hab. Jacek Brzozowski
15.00-15.20 dr Stanisław Dłuski (Uniwersytet Rzeszowski), „Ja – świat”. Idee Juliana Przybosia
15.20-15.40 prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu), Przyboś mieszczański
 i antymieszczański
15.40-16.00 dr hab. prof. UJK Piotr Pietrych (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Jak mogła sprawą główną być metafora?! w roku 1945!”. Przyboś i Różewicz wobec wojny
16.00-16.20 dr hab. prof. UR Zenon Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), Julian Przyboś o październiku ‘56 
16.20-16.40 dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek (Uniwersytet Rzeszowski), Przyboś w kręgu Kontynentów

16.40-17.10 przerwa kawowa

17.10-17.30 mgr Wiesław Setlak (Uniwersytet Rzeszowski), Semiotyka „katedry” w liryce Juliana Przybosia. Próba deszyfracji narzędziami geopoetyki
17.30-17.50 dr Michalina Kmiecik (Uniwersytet Jagielloński), Wychodzenie z materialności: miasto w „Piórze z ognia”
17.50-18.10 mgr Dawid Kujawa (Uniwersytet Śląski), „tylko oczami wierzę”. Poezja Juliana Przybosia w kontekście studiów wizualnych
18.10- 18.40 – dyskusja

8 października 2015 r.
Sala Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, budynek A0
Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Stanisława Pigonia 1
           
Moderator obrad prof. dr hab. Stanisław Uliasz
9.30-9.50 dr Jan Wolski (Uniwersytet Rzeszowski), Przyboś w Szwajcarii
9.50-10.10 dr hab. prof. UR Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski), Juliana Przybosia spotkanie z Ameryką
10.10-10.30 dr Iwona Misiak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Miejsca/nie-miejsca w wierszach Juliana Przybosia i Ryszarda Krynickiego
10.30-10.50 mgr Mirosław Czarnik (Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie), Jaka pamięć o Przybosiu? Strzyżowskie reminiscencje
10.50-11.10 dr Anna Jamrozek-Sowa (Uniwersytet Rzeszowski), Rytuały lat siedemdziesiątych. Nadanie imienia Juliana Przybosia Szkole Podstawowej nr 12 w Rzeszowie

11.10-11.40 przerwa kawowa
11.40-12.00 dr Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński), Budowanie gmachu wiersza. Pisanie Przybosia
12.00-12.20 dr hab. prof. UŁ Jerzy Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki), Przedstawienia dźwiękowych i muzycznych fenomenów w wierszach Przybosia. Rekonesans
12.20-12.40 dr Magdalena Sukiennik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), „Zdrowaś? Łąkiś pełna?” – poetycki obraz matki Juliana Przybosia
12.40-13.00 mgr Bogusława Latawiec-Balcerzan, Dzikie kamienie Juliana Przybosia   
13.00-13.50 dyskusja i zamknięcie konferencji   

II.    WYSTAWA W MUZEUM OKRĘGOWYM W RZESZOWIE
Podczas trwania konferencji naukowej, w dniach od 6-8 października w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 odbędzie się wystawa składająca się z pamiątek po Julianie Przybosiu. Będzie można ją zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum.

III.    „NOC POWROTNA” – MONODRAM BOGUSŁAWA KIERCA W WOJEWÓDZKIM DOMU KULTURY W RZESZOWIE

recital poezji Juliana Przybosia
W czwartek, 8 października, o godz. 17.30 w klubie Turkus Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wystąpi Bogusław Kierc – poeta, aktor, reżyser, wykładowca, biograf i edytor dzieł Rafała Wojaczka, przyjaciel Juliana Przybosia. „Noc powrotna” – taki będzie nosił tytuł recital, jaki Bogusław Kierc zaprezentuje w Rzeszowie – jest recitalem poezji Juliana Przybosia, obejmującym najistotniejsze jej ewokacje. Nade wszystko to, co często umykało uwadze literaturoznawców urzeczonych „nowatorstwem” poety, a mianowicie: metafizyczny (czy niekiedy nawet: mistyczny) wymiar liryki tego giganta Awangardy Krakowskiej. Można wszakże  ten recital uznać za monolog starego poety, wzbudzającego w sobie akt „równania serca” i „równania świata”; radość, że zginę, że stanę się żywiołem prądów i pędów”.

Zapraszamy!

Julian Przyboś

You may also like...