Nasza biblioteka skończyła 60 lat!

Pani Izabela Dudzińska z Biblioteki Publicznej w Połomi

Pani Izabela Dudzińska, bibliotekarka w Bibliotece Publicznej w Połomi

Biblioteka Publiczna w Połomi ma 60 lat i choć nie przypomina nowoczesnych multimedialnych bibliotek z dużych miast, czytelników jej nie brakuje. Bibliotekarka, pani Izabela Dudzińska, przyznaje, że w pracy nie ma czasu na nudę, bo czytelnictwo rośnie, a do czytania książek chętnie wracają np. emeryci. Poznajcie ciekawą, 60-letnią historię biblioteki, do której wraz z dziećmi zaglądam co najmniej raz w miesiącu. 

Od października 2016 roku jesteśmy stałymi czytelnikami naszej małej biblioteki. Ja jestem tu zapisana blisko 30 lat, ale miałam sporą przerwę w korzystaniu z tego księgozbioru. Na studiach korzystałam z bibliotek uczelnianych, a potem książki kupowałam, bo chciałam mieć na własność. Pod koniec 2016 roku wróciłam do wypożyczania książek, głównie za sprawą rosnących potrzeb czytelniczych moich dzieci.

I choć w ciągu roku bardzo dużo książek otrzymuję do recenzji bezpośrednio z wydawnictw, nic nie zastąpi wizyt w bibliotece. Można tu dostać książki niewznawiane czy zapomniane. To również miejsce z półką „literatura regionalna”, która dla mnie jest ważna.

O „mojej” bibliotece pisałam na blogu kilka razy:

Dlaczego warto zapisać dzieci do biblioteki 

Biblioteka się zmienia. Jak wygląda Twoja? , w którym pisałam m.in. tak:

Przez wiele lat szczytem moich marzeń zawodowych była praca w bibliotece, wśród książek. Nie przestałam o tym myśleć nawet wtedy, gdy zaczęłam pracować jako dziennikarka. Wiem kogo za to winić. Panią Marysię.

Malutka biblioteka w mojej wiosce – filia biblioteki gminnej – przez większość dni w tygodniu była otwarta od dziewiątej do siedemnastej. Ok. godziny 8.50 koło mojego domu przejeżdżała na rowerze pani Marysia, bibliotekarka. W jednej ręce trzymała na kierownicy reklamówkę, a w drugiej – jeśli padało – parasol. Zawsze z szerokim uśmiechem na twarzy pozdrawiała każdego, kogo mijała. Tuż po siedemnastej pani Marysia wracała do domu. Na rowerze, tak samo uśmiechnięta. Nie znałam nikogo, kto by jechał i wracał z pracy tak samo zadowolony. Byłam przekonana, że żadne inne miejsce nie daje tyle radości co biblioteka.

Historia Biblioteki Publicznej w Połomi

Historia biblioteki rozpoczyna się w roku 1956 od założenia Punktu Bibliotecznego w Połomi przez Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Niebylcu, który mieścił się w jednym pomieszczeniu obok poczty w ówczesnej „Gajówce” (obecnie znajduje się tu parafialne muzeum etnograficzne) przy kościele w Połomi. Punkt Biblioteczny prowadził Jan Brud po wcześniejszym przeszkoleniu przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzyżowie. Książki wymieniał w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Niebylcu przywożąc je na rowerze lub z pomocą kierowcy, który dowoził towary do sklepu. Jednak z powodu wyjazdu Jan Brud przekazał książki i dokumentację Punktu Bibliotecznego swojemu bratu – Stanisławowi Brudowi.

2 stycznia 1957 roku (to data pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej) na bazie punktu została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Połomyji z siedzibą w budynku Domu Gromadzkiego w Połomi (obecnie budynek  tenjuż nie istnieje) i zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 12 mkw. Kierownikiem biblioteki został Stanisław Brud (obecnie Stanisław Połomicz, zamieszkały w Krośnie).

Zaczątkiem księgozbioru tej placówki były książki przekazane przez: Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Niebylcu, Punkt Biblioteczny w Połomi, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzyżowie. Na koniec roku 1957 stan księgozbioru wynosił 674 woluminy.

Oprócz podstawowej działalności biblioteka dodatkowo rozszerzała swoją działalność poprzez organizację punktów bibliotecznych:

 • Baryczka: punktowy -Witek Kazimierz (punkt działał w latach 1957-1972)
 • Wyżne: punktowa -Janaś Julia (punkt do roku 1962).

Biblioteka działała na podstawie statutu zatwierdzonego przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Połomi. Statut był jednym z podstawowych aktów prawnych biblioteki. Tworzono plan pracy, w miarę możliwości był realizowany przez pracownika. Sporządzano również sprawozdania z działalności, które były wysyłane do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Strzyżowie, która sprawowała kontrolę i  instruktaż.

Wnętrze biblioteki w latach 80. XX w.

Wnętrze biblioteki w latach 80. XX w.

Biblioteka Publiczna w Połomi

Biblioteka Publiczna w Połomi, rok 2018.

Jak działała biblioteka

Oprócz podstawowej działalności (gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie książek i czasopism, upowszechnianie czytelnictwa) biblioteka organizowała działalność kulturalno-oświatową w różnych formach, m.in.: obchody rocznic np.: Rocznica Rewolucji Październikowej, Święto Odrodzenia, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Tydzień poświęcony Lidze Obrony Kraju, Dzień Wojska Polskiego. Działalność ta przybierała różne formy: hasła, gazetki ścienne, zgaduj – zgadule, spotkania z przedstawicielami wojska, wieczornice, wieczory poezji i pieśni, wystawki książek i czasopism, audycje radiowe i telewizyjne. Owa działalność była w znacznym stopniu ograniczona, gdyż biblioteka przez długie lata borykała się z problemami lokalowymi.

Ważnym elementem było upowszechnianie książki rolniczej w celu pogłębiania wiedzy fachowej oraz podniesienia kwalifikacji wśród rolników zwłaszcza, że w Połomi była Szkoła Przysposobienia Rolniczego (powstała w 1959 r.) i miała status Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Uczniowie mogli wypożyczać literaturę fachową z zakresu : ekonomiki i organizacji rolnictwa, agrotechniki, uprawy i ochrony roślin, weterynarii, zootechniki, mechaniki i elektryfikacji rolnictwa, gleboznawstwa, nawożenia.

Do współpracy w organizowaniu imprez zapraszano szkołę, ZBOWiD i inne miejscowe organizacje polityczne i społeczne ( koło ZMW, Klub „Rolnik”).

Księgozbiór biblioteki w poszczególnych latach:

 • rok 1957 – 674 woluminy
 • rok 1960 – 1514 woluminów
 • rok 1970 – 3179 woluminów
 • rok 1980 – 4868 woluminów
 • rok 1990 – 7244 woluminy
 • rok 2000 – 9009 woluminów
 • rok 2010 – 10926 woluminów
 • rok 2017 – 12461 woluminów
Biblioteka Publiczna w Połomi

Biblioteka Publiczna w Połomi

Pierwszy lokal biblioteki mieścił się w Domu Gromadzkim w jednym pomieszczeniu. Po kilku latach wraz z powiększaniem się księgozbioru, lokal był już za ciasny; przeciekał dach. W 1969 roku bibliotekę przeniesiono do trochę większego, wyremontowanego pomieszczenia w tym samym budynku. Pracę z czytelnikiem prowadzono w świetlicy obok. Warunki nadal były trudne, gdyż w zimie piec kaflowy nie wystarczał do ogrzania pomieszczenia.

W 1972 roku bibliotekę przeniesiono do pomieszczenia wynajętego w prywatnym budynku u pani Cecylii Przybyło. W październiku 1979 biblioteka otrzymała nowy przestronny lokal w budynku Domu Strażaka w Połomi, gdzie mieści się do dziś.

Biblioteka Publiczna w Połomi

Biblioteka Publiczna w Połomi

Bibliotekarze w poszczególnych latach

Rok 1957 lub 1958 zdjęcie w oknie biblioteki od strony ówczesnej Przychodni Zdrowia Brud Stanisław – bibliotekarz pierwszy z prawej

Rok 1957 lub 1958. Zdjęcie w oknie biblioteki od strony ówczesnej Przychodni Zdrowia. Pierwszy od prawej Stanisław Brud – bibliotekarz.

 • 1957-1959 Brud Stanisław
 • 1959-1960 Pilecka Janina
 • 1960-1961 Gierlak Kazimierz
 • 1961-1963 Tobiasz Sylwester
 • 1963-1968 Pięciak Kazimiera
 • 1968-1975 Gierlak Helena
 • 1975-1980 Przybyło Cecylia
 • 1980-1982 Dziura Grażyna
 • 1982-2002 Bosek Maria
 • 2002- Dudzińska Izabela
Kącik dla dzieci

Kącik dla dzieci

Biblioteka Publiczna w Połomi obecnie

Filia Biblioteczna w Połomi jest filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu. Mieści się w centrum wsi w Domu Strażaka. Gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym obejmując literaturę polską i obcą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, popularno-naukową, dokumenty życia społecznego, literaturę regionalną, prenumeruje czasopisma, które można wypożyczyć do domu.

Księgozbiór biblioteki na koniec 2016 r. wynosi 12 368 woluminów. W kąciku czytelniczym jest 8 miejsc, gdzie można poczytać książki , czasopisma i odbywają się różnego rodzaju spotkania czytelnicze (np.: lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika), wystawki nowości oraz wystawy książek tematycznie związanych z twórczością pisarzy i aktualnie obchodzonymi rocznicami w ramach działalności kulturalno-oświatowej i upowszechnianiu czytelnictwa.

Od kwietnia 2007 roku biblioteka ma dostęp do internetu oraz stanowisko komputerowe dla czytelników, od 2015 roku prowadzi również bloga http://polomiabiblioteka.blogspot.com/ oraz konto na Facebooku, tam można znaleźć wiadomości o działalności biblioteki, godzinach otwarcia czy nowościach wydawniczych.

Serdecznie dziękuję Pani Izabeli Dudzińskiej za udostępnienie materiałów dotyczących historii biblioteki.

Katarzyna Grzebyk

Witaj! Mam na imię Katarzyna. Jestem logopedą, współautorką książki "Sekrety Rzeszowa" i dziennikarką. Aktywnie działam w Towarzystwie Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Chcesz poznać mnie lepiej? Zapraszam na stronę "O mnie".

You may also like...